Miben más a Montessori iskola?

Miben más? Miért is van rá szükség? Azért, mert gyermekeinknek olyan iskolára, olyan oktatásra lenne szükségünk, amelyben a gyakorlatiasságé a főszerep! Mire kell oktatni az ideális iskolában? Nem oktatni kell!! Arra kell képessé tennünk az iskolába belépő gyerekeket, hogy még évtizedek múltán, ha az életük úgy kívánja, képesek legyenek változtatni, alkalmazkodni, együttműködni. A jó iskola nem tananyagot oktat, hanem életrevaló gyermekeket nevel. A Montessori iskola ilyen! Egy nagyszerű pedagógus, Maria Montessori ezt nagyszerűen meglátta száz évvel ezelőtt, új utat mutatott a pedagógiai világfelfogásban. Követőiként, minden igyekezetünkkel ezt próbáljuk megvalósítani a mindennapokban!

A Montessori iskolába belépve egy barátságos, meghitt környezet fogad. Hívogató olvasókuckó, babzsákok a sarokban, kanapé, zöld-sarok teszi otthonossá az iskolát. A 10 fős osztályainknak kis termeket alakítottunk ki. A termekben, polcokon sorakoznak az adott tananyagnak megfelelő taneszközök, az egyes területek szerint csoportosítva. Helyet kapnak itt a matematikai eszközök, a természettudományos sarkok, vagy épp a magyar nyelvtan fejlesztőeszközei. A Montessori Iskola belső környezete a hagyományos intézmények termeinél  jóval motiválóbb. Nincsenek eszközök, s ez szürkévé teheti a tanulást, egyhangúvá a mindennapokat. Többnyire csak könyv-füzet szükséges az órákhoz. A Montessoriban a tanórák fél 9-kor egy közös csendjátékkal kezdődnek, amely megteremti az érzelmi ráhangolódást az aznapi feladatokra. A tanórák nálunk is órarend szerint zajlanak, de a tanulási folyamat egységesebb, blokkokra osztható. Nálunk nem szól iskolacsengő, s a termek berendezése nem a frontális oktatási módszerhez igazodik, hanem a gyerekek kooperációját, a csapatmunkát szorgalmazza. A Montessori teremben a gyerekek közösen tevékenykednek, megismerik milyen az együtt végzett munka öröme. Az asztalok, padok elhelyezése lehetővé teszi, hogy a pedagógus minden egyes gyermekkel, differenciáltan foglalkozhasson. Szabadon mozoghatnak a gyerekek a teremben, egymásra és a pedagógusra figyelve. A Montessori termekben élmény és öröm a tanulás, s a  szeretetteljes környezetben mind a gyermekek, mind a pedagógusok hatékonyabban tevékenykedhetnek.

A Montessori szemléletű nevelő, oktató feladata, hogy segítse a gyermeket, igényeiknek megfelelően. Ha szükséges, aktívan a gyermek mellett van; vagy visszahúzódik, hagyja, hogy a tanuló önállóan végezze feladatát. A Montessori  iskolák lehetővé teszik, hogy a gyermekek kibontakoztathassák vágyaikat; engedi, hogy maguk fedezzék fel a világot; s tevékeny, boldog diákéveket éljenek meg. Így válhatnak a Montessori iskola gyermekeiből kiegyensúlyozott, a világra nyitott felnőttek.